Antonius

De Antonius Gemeenschap

De Antonius Gemeenschap is een vrijwilligersorganisatie die op verschillende manieren zorgdraagt voor arme en eenzame mensen in Haarlem en werkt aan de droom van Vrede. Overtuigd van duurzaamheid, saamhorigheid en eensgezindheid in stad, zoekt de Antonius Gemeenschap altijd naar samenwerking met de gemeente, andere organisaties en particulieren.

Antonius kookt

Antonius kookt

Het is voor ouderen vaak lastig om sociaal actief te blijven, ondanks het toenemend aantal mantelzorgers en buddyprojecten. Thuislozen of mensen met geestelijke gezondheidsproblemen kunnen vaak wel terecht in inloophuizen.

“Antonius kookt” verder lezen

Geloof en samenleving

Geloof en samenleving

In de afgelopen jaren is er een steeds grotere kloof ontstaan tussen kerk en samenleving. Hoewel de traditionele normen en waarden nog steeds van groot belang zijn, voelen mensen zich minder geneigd zich te scharen achter een kerk en of zichzelf te bestempelen als gelovige. Toch is vrijwel iedereen op zijn of haar eigen wijze bezig met levensvragen en levensbeschouwing in welke vorm dan ook. 

“Geloof en samenleving” verder lezen

Vrede en gerechtigheid

Vrede en gerechtigheid

Als ambassadeur van de vrede is de Antonius Gemeenschap aangesloten bij de landelijke organisatie Pax voor Vrede. Tijdens de nationale vredesweek in september organiseert de Antonius Gemeenschap ieder jaar tal van activiteiten in Haarlem.

“Vrede en gerechtigheid” verder lezen

Armoede en perspectief

Armoede en perspectief

Naar schatting achtduizend huishoudens in Haarlem leven op of rond de armoedegrens. Op kleinschalige wijze levert de Antonius Gemeenschap concrete ondersteuning aan mensen die in armoede leven. Voor blijvende verandering werkt de Antonius Gemeenschap samen met jongeren en de stedelijke politiek om toekomstige generaties bewust te maken van hun maatschappelijke en politieke mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

“Armoede en perspectief” verder lezen